Handlekurv (0)
Zave

Betalings- og leveransevilkår

Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.

1. Avtalen

Handelsvilkårene utgjør sammen med din bestilling, som er bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Når du har gjennomført en bestilling mottar du en ordrebekreftelse på e-post, som forteller deg hvilke produkter du har kjøpt.

For å kunne handle på http://varmepumpeshopen.no må du ha fylt 18 år.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Zave AS er en nettbutikk og er derfor ikke ansvarlig for valg som kundene gjør i forhold til valg av størrelse på varmepumpe eller hvilken modell kunden velger.

Zave AS vil kunne gi råd på generell basis. Disse rådene tar ikke hensyn til lokale forhold som Zave AS ikke er kjent med, slik som hvor godt isolert et bygg er, vindusflater ol. Er kunden i tvil om hvor stor kapasitet han trenger til oppvarming eller kjøling, oppfordres kunden å henvende seg til lokale firma som kan gi råd i slike spørsmål.

Zave AS kan ikke holdes ansvarlig for om kunden velger feil varmepumpe i forhold til behovet som kunden har. Dette gjelder både feil ytelse eller feil modell av andre grunner (funksjoner ol).

Dette er heller ikke å anse som en mangel ved produktet og kan derfor ikke gi grunnlag for heving av kjøpet.2. Partene

Selger er Zave AS, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo, mail: post@zaven.no, tlf.: +47 40 88 24 79, org.nr.: 915 646 972, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Varmepumpeshopen.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.varmepumpeshopen.no

 


3. Trygg e-Handel

Zave er godkjent av Trygg e-Handel, det betyr at du kan kjenne deg trygg og sikker når du handler fra oss. Trygg e-Handels formål er å beskytte deg som forbruker – kun stabile og seriøse nettbutikker kan bli godkjent til å benytte Trygg e-Handel merket. Du kan lese mer om Trygg e-Handel og dine rettigheter som forbruker på www.tryggehandel.no.4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 


5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 


6. Betalingen

 

Betal med Klarna

  • Betal nå (korttransaksjoner, bankoverføringer, Klarna Direct)

  • Betal senere (faktura med 14 dagers kredittperiode)

  • Skjær den i stykker (faste avdragsplaner mellom 3-36 måneder, avhengig av ordremengde. Fleksible betalingsplaner hvor kundene kan velge hvor mye de vil betale og hvor lenge). 

Mer informasjon om vilkårene for Klarna: https://www.klarna.com/no/kundeservice/csc/leveranse-og-retur/ 

 

Betal med Visa, Mastercard med DIBS.


 

7. Frakt

Produktene sendes med PostNord. Leveransetiden er 5-8 virkedager. Varen leveres direkte til mottakerens fortauskant. Mottakeren får en melding når pakken er fremme. Pakken kan spores hele veien. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 

Med MyPack Home har kunden mulighet til å velge dato og tid for levering og innen hvilke tidsvinduer det passer å få varen levert, og levering uten bekreftelse. Mottakeren varsles via SMS eller e-post dagen før med informasjon om leveringen. Mottakeren mottar da også en lenke til en side der leveringsalternativ og tid kan velges. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 


MyPack Collect (mindre kolli opp til 35 kg) - mottakeren får en melding via SMS, e-post eller PostNord-appen når pakken kan hentes på det valgte utleveringsstedet/postutlevering i butikk.

 


8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7.


Skade oppdaget ved levering

Dersom du oppdager at sendingen din er skadet, må du registrere dette hos sjåføren som leverte sendingen. Sjåføren vil ta et bilde av skaden og registrere den på sin håndterminal (eller i fraktbrevet). Ta deretter kontakt med kundeservice via webhenvendelse eller ring 987 09 300 for å melde inn skaden. Etter dette kontakter du din avsender for å avtale utsending av erstatningsvare.


Skade oppdaget etter levering

Dersom du oppdager en skade på en sending du har mottatt må du melde inn skaden til PostNord innen 4 timer etter levering, regnet etter normal arbeidstid. Dersom varen ble levert kl. 13.00 eller senere, er fristen for å melde inn skaden kl. 09.00 neste arbeidsdag.


Ikke begynn å bruke det du har mottatt før saken er avklart. La også emballasjen være intakt.


 

9. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester (les installasjon). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Angreskjema sendes på mail sammen med bestillingsbekreftelsen. Dersom du ønsker å benytte angreretten fyll ut angreskjema og send det til oss på post@zave.no.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Zave AS i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Zave AS innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den adressat som er oppgitt i sendingsbekreftelsen som inneholdt varen. Selgeren kan ikke ta noe gebyr for at du angrer. Du har krav på å få tilbake alle pengene du har betalt, men det er kunden som må betale returen.

Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Zave AS.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Zave AS har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Zave AS har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Zave AS.

Produktet sendes tilbake til Zave AS i originalemballasjen. Returen skal gjøres til Zave AS i samsvar med vilkårene til Zave AS.

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.


10. Åpent kjøp

Zave AS tilbyr åpent kjøp i 30 dager fra og med kjøpsdatoen. Når du ønsker å levere tilbake varen er det viktig at den blir levert tilbake i ubrutt originalpakning og være i samme tilstand som ved kjøpstidspunktet, slik at Zave AS har mulighet til å selge varen om igjen. Kontakt oss på post@zave.no for å avtale returfrakten. Kostnaden for returfrakten må du betale selv. Hvis Zave AS bestiller returfrakt, skjer betalingen av returfrakten gjennom at tilbakebetalingsbeløpet minsker med kostnaden for returfrakten. Kreditering eller refusjon med fradrag for returfraktkostnaden blir håndtert så snart varen er blitt mottatt på vårt lager, i godkjent stand. Kunden er ansvarlig for produktets tilstand etter at kunden har tatt i mot produktet, samt under returfrakten.

 


11. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved heving av kjøpet grunnet  forsinket levering skal tilbakebetaling skje innen 14 dager etter at Zave har mottatt melding. Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Zave AS er en nettbutikk og er derfor ikke ansvarlig for valg som kundene gjør i forhold til valg av størrelse på varmepumpe eller hvilken modell kunden velger.

Zave AS vil kunne gi råd på generell basis. Disse rådene tar ikke hensyn til lokale forhold som Zave AS ikke er kjent med, slik som hvor godt isolert et bygg er, vindusflater ol. Er kunden i tvil om hvor stor kapasitet han trenger til oppvarming eller kjøling, oppfordres kunden å henvende seg til lokale firma som kan gi råd i slike spørsmål.

Zave AS kan ikke holdes ansvarlig for om kunden velger feil varmepumpe i forhold til behovet som kunden har. Dette gjelder både feil ytelse eller feil modell av andre grunner (funksjoner ol).

Dette er heller ikke å anse som en mangel ved produktet og kan derfor ikke gi grunnlag for heving av kjøpet.

 

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 


12. Reklamasjon og garanti

Ved kjøp av varmepumpen fra Zave Norge er du sikret 5 år reklamasjonsrett iht. norsk forbrukerkjøpslov. Dette forutsetter at din varmepumpe er installert av F-gass sertifisert installatør. Reklamasjoner på varmepumper, som ikke er montert av en autorisert montør, vil bli avvist. Ved eventuell henvendelse til oss angående reklamasjon/service på din varmepumpe, ber vi deg derfor om å oppgi installatørens F-gass sertifiseringsnummer.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgeren skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger per mail: post@zave.no.

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  • Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)

  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

  • Under visse forutsetninger kreve prisavslag

  • Under visse forutsetninger kreve erstatning

  • Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

 

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

 

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

 

Selgeren forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Selgeren retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake.

Garanti for varer dekker kun originale produksjonsfeil som er feil i henhold til relevant forbrukerlovgivning, ikke feil som oppstår under eller etter en forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering og konfigurering av produktet. Kundens kvittering gjelder som garantibevis.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 


13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 


14. Personopplysninger

Når du legger inn din bestilling hos oss oppgir du personlige opplysninger som ditt navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker dine personlige opplysninger i vår virksomhet for å kunne fullføre vår handel med deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via telefon og e-post for å kunne gi deg den servicen du forventer av oss.

Zave AS deler aldri dine personlige opplysninger med en tredjepart. I følge Loven om Personopplysning har du rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at informasjonen slettes ved å kontakte vår oss.

Cookies – en cookie er en tekstfil som sendes fra en webside, f.eks www.varmepumpeshopen.no til din datamaskin, og lagres enten i maskinens minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Vi benytter oss av begge disse cookie typene. Tekstbaserte cookies brukes for å lagre innloggingsinformasjon samt din handlevogn når du surfer på våre sider. De sistnevnte slettes fra minnet så fort du lukker nettleseren din. Om nettleseren din er innstilt på å ikke akseptere cookies, har du ikke mulighet til å bestille varer via internett. Du kan enkelt endre denne innstillingen i nettleseren. NB! Vi bruker aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

Ved å godta disse kjøps- og salgsvilkårene godtar forbrukeren også at selgeren må beholde og behandle sin personlige informasjon i samsvar med personopplysningsloven eller annen lignende lovgivning for å beskytte personvernet til personen i EU, EU økonomisk område eller noe annet land. Forbrukeren bekrefter at selgeren kan behandle forbrukerens personopplysninger i samsvar med vilkårene i kontrakten, for å utføre kontrakten med forbrukeren i henhold til forbrukerens ønske og for å gi informasjonen ovenfor til de personene som selgeren bruker i gjennomføringen av kontrakten. med forbrukeren og som også har plikt til å sikre forbrukerens personopplysninger.


 

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Ved klager etterlever Selgeren retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget.

 

Sist oppdatert 22.04.2021