Zave

Feilsøking av varmepumpe

Hvis varmepumpen ikke fungerer riktig er det noen ganger lett nok å fikse, noen ganger ikke. Vi anbefaler at du starter med følgende trinn. Hvis ingen av dem fungerer for deg og din varmepumpe, er du velkommen til å kontakte oss.

Varmepumpen gir for lite eller ingen varme


Er det riktig innstilling på varmepumpen? 

Pass på at varmepumpen din står på «HEAT»/varmedrift, ikke «AUTO» eller «COOL». 

Hvis varmepumpen er satt til «AUTO» vil den prøve å holde den eksakte temperaturen som er satt. Hvis du f.eks. fyrer i peisen kan den derfor begynne å kjøle. 

Med innstillingen «COOL» får du kun kald luft.

Vi anbefaler å velge innstillingen til varme- eller kjøledrift manuelt, for mer stabil innetemperatur.


Hvilken hastighet har viften?

Noen varmepumper har en funksjon der de jobber ekstra stille med en svært lav hastighet på viften. Hvis hastigheten på viften er lav, er det også vanskelig for viften å transportere varmen rundt i huset. Prøv å skru opp viftehastigheten ett eller to hakk.


Er filtrene tette?

En vanlig årsak til dårlig effekt er at filtrene er tettet igjen av støv. Tette filtre sperrer for luftstrømmen gjør at varmepumpen ikke klarer å levere nok varme, samt at strømforbruket øker. 

Filtre i innedelen burde rengjøres minst én gang i måneden. 

Se i bruksanvisningen for instruksjoner på hvordan man skal støvsuge og vaske filtre. 


Over tid samler det seg også et fint støvbelegg i innedelens radiator. Dette skjer selv om støvfiltre er på plass og blir regelmessig rengjort. Se nøye på radiatoren når du har støvfiltrene ute, om det er rent og blankt, eller om det er støv. Belegget er gjennom hele radiatoren, og det er ikke mulig å få vekk alt med støvsuger. Belegget hindrer varmeoverføring fra kjølemedie til luften, og varmepumpens ytelse blir dårligere og strømforbruket går opp. Da må det tas en vedlikeholdsservice på varmepumpen, da får den en innvendig rengjøring. Vi anbefaler slik service annethvert år. Sjekk ute- og innedel grundig, og fjern alt som kan hindre luften.


Utedelen må ikke tildekkes

For at varmepumpen skal dra nytte av termisk energi i uteluften trenger utedelen å ha god lufttilførsel. Det er viktig at utedelen ikke er innsperret og at den er fri for snø og is. Snø og is kan på blokkere luftstrømmen og redusere effekten. Sørg for å børste av snø eller smelt isen med varmt vann. 

 


Varmepumpen fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt


Varmepumpen mangler strøm?

Start med å undersøke det enkleste, nemlig at varmepumpen har strøm. Hovedbryteren og hovedsikringen må være på og fungere.

– Sjekk at kontakten står skikkelig i. Noen kan ha tatt den ut, eller den er ikke blitt satt helt inn igjen.

– Sjekk sikring og jordfeilbryter på den kursen som varmepumpen er koblet til. En enkel test kan være å sette et annet elektrisk apparat i kontakten og se om det virker, f.eks. en lampe. Er kontakten utendørs, bruk kun utstyr som er beregnet for utendørs bruk!


Varmepumpen virker over lengre periode, men sikringen går 

– Mest sannsynlig jordfeil på strømanlegg - må tilkalle elektriker.

– Kan være feil med varmekabel/varmestav.


Har du aktivert timer?

Hvis du slår på timer, og angir en tid når varmepumpen begynner å gå, vil den ikke gjøre det før på den tiden. Ta en nærmere titt i bruksanvisningen hvis du trenger hjelp til å finne ut hvordan du kan finne og slå av timerfunksjonen og styre varmepumpen manuelt.


Har varmepumpen stoppet helt opp? 

Ta sikringen eller trekk ut strømledningen og vent i 10 minutter før du setter den inn igjen. Deretter start varmepumpen på nytt. Det kan ta 5-10 minutter før du merker noen varme. 


Utedelen er nediset

Sett varmepumpen i kjølemodus i 10-20 minutter eller til utedelen er isfri, før du setter den på varmedrift.Varmepumpen lager merkelige lyder


Er det konstant høy lyd romling fra utedel?

Meld inn feilen. Det er sannsynlig at viftemotor i utedel er ødelagt.


Er det periodisk støy fra utedel?

Dette er normalt og forekommer gjerne under avriming.


Er det konstant høy lyd romling fra utedel?

Meld inn feilen. Det er sannsynlig at viftemotor i utedel er ødelagt.


Ulyd fra innedel

Sjekk at filteret ikke er tett og eventuelt rengjør dette. Ved periodisk knirking er det som regel forårsaket av sammentrekning og utvidelse av plasten i innedelen. Dette er helt normalt, og kan dessverre ikke unngås, og kommer av temperatur variasjoner. 

Romling/hyling fra innedelen som er svært høy, er som regel forårsaket av at lager i viftemotor er slitt. Meld inn dette. 

Ved avrimingen stopper viften på innedelen og da vil man kunne høre gassen gjennom rørene. Dette lyder ofte som damp eller knepp i innedelen. Lyden er helt normal og opphører når varmepumpen starter opp igjen.


Jeg hører en kneppelyd noen ganger når innedelen stopper, er det noe farlig?

Det er helt normalt. Kneppelyden oppstår når temperaturen i innedelens rør får temperaturforandring ETTER en avrimingsprosess i utedelen.Varmepumpen oppfører seg rart


Kommer det vann fra innedel?

Dreneringsslange som fører vannet ut når maskinen går på kjøling kan være løs eller tett. Skru av maskinen, eller sett maskinen i varmefunksjon inntil du har fått autorisert personell til å sjekke årsak og eventuelt reparert dette. Maskinen kan kjøres på varme.


Det kommer damp/fukt fra innedelen?

Ved aircondition-drift så kjøler varmepumpen raskt ned luften inne. Derfor kan det se ut som det kommer damp fra innedelen. Dette er ikke farlig.


Det kommer vann fra utedelen?

Dette er helt normalt, det skjer under avrimingsprosessen.


Det kommer lite luft fra innedelen?

Sjekk støvfilterne og evt. rengjør disse. Annet kan være at viftehastigheten på innedelen har for lav viftehastighet på fjernkontrollen etter iht. behov. Prøv å øke hastigheten med et trinn. Det er veldig individuelt hvilke behov hvilken viftehastighet som behøves til den enkelte bolig eller leilighet.


Det kommer vond lukt fra innedelen?

Vond lukt kan komme fra innedelen. Dette skyldes enten lukt som kommer fra rommet, eks. fra møbler, gardiner, tobakk etc. dette blir sirkulert gjennom innedelen. Den andre muligheten kan være at varmepumpen har vært innstilt på aircondition og når den da blir stilt på oppvarming så vil den kondensen som er i varmepumpen fordampes slik at dette kan medføre en litt spesiell lukt i noen minutter. Dette er ikke farlig.


Varmepumpen stopper i ca 10 minutter en gang i timen

Dette gjør varmepumpen når utetemperaturen kommer under ca +5 grader ute. Dette for å fjerne rim/is på utedelen. Dette er helt normalt og det vil komme vann, damp samt at varmepumpen vil støye en del mer.

Har du en for liten varmepumpe er det anbefalt at du bruker tilleggsvarme. Er det fremdeles for dårlig varme melder du dette inn.


Varmepumpen stopper ofte og avrimer når det ikke er veldig kaldt ute?

Temperaturer mellom +5 og – 5 grader utsetter varmepumpen for økt avrimingsbehov. Dette fordi det da er mer fuktighet i luften enn når det blir kaldere enn -5 grader. Avrimingen i gode varmepumper er behovsstyrt, det betyr at avrimingen skjer for eksempel ofte for å få mest mulig effekt av luftgjennomstrømningen i utedelens register.


Varmepumpen blåser kaldt i perioder om vinteren?

Kontroller hvilken funksjon varmepumpen er stilt inn på. Mellom 1. november og 1. mai anbefaler vi å endre innstillingene fra Auto-funksjon til Heat-funksjon. I Auto-funksjon veksler varmepumpen mellom å avgi varm og kald luft for å opprettholde temperaturen. I Heat-funksjon girer varmepumpen ned aktiviteten når den har nådd valgt temperatur. Da bruker den også minimalt med strøm. Mellom 1. mai og 1. november stiller du tilbake til Auto-funksjon.


Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal

Skift batterier i fjernkontrollen og sjekk at de står i riktig vei. Sjekk også at innedelen gir en pipelyd når du trykker på fjernkontrollens ulike funksjoner. Normal bruksavstand uten fysiske hindringer er normalt innenfor 7 til 10 m.


Hvorfor lyser H1 i displayet på innedelen?

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimingsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke på virkes av bruker.


Hvis rød eller blå lampe blinker?

Når flere lamper blinker i ulike sekvenser, for eksempel rød blinker 4 ganger og blå 6 ganger må dette noteres og fortelles servicepersonale. Det kan tenkes en teknisk feil som kan rettes. Dersom varmepumpen fortsatt varmer skal du la denne gå videre. Den vil, dersom noe fatalt skjer, stoppe av seg selv. Ingen fare vil oppstå.


Innedelen stopper noen ganger og én eller flere lamper lyser

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimingsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke på virkes av bruker.Andre spørsmål 


Hvor stor varmepumpe (kapasitet) bør jeg anskaffe?

Det avhenger hvor i huset innedelen plasseres. Normal plassering er i husets stue, og varmen skal derfra distribueres til tilstøtende rom i samme etasje. Annet som virker inn er hvordan rommene står i forhold til hverandre. En vanlig norsk bolig har behov for kapasitet mellom 4,5 til 6,5 kW. En strategisk plassering av innedelen er helt avgjørende for resultatet!


Tiltak ved strømbrudd

Varmepumper er utstyrt med automatisk oppstart. Når strømmen er tilbake vil varmepumpen starte opp selv etter 3-5 minutter. Så ikke rør fjernkontrollen etter et strømbrudd.


Når kan jeg forvente å ha innspart min varmepumpe?

Normalt vil du ha innspart investeringen etter 3-5 år. Dette avhenger mye av hvordan man bruker varmepumpen. En ønsket høy innetemperatur (over 23 grader), og flere veldig kalde vintre vil redusere levetiden, og det samme med manglende service ettersyn. En god varmepumpe bør leve ”et normalt liv” i 8-12 år. Forhør deg med din forhandler om fornuftig bruk i forhold til boligen og boligens brukeres behov.


Må jeg slå av varmepumpen da det ikke er behov for oppvarming eller avkjøling?

Vi anbefaler å stille fjernkontrollen i såkalt viftemodus. Det vil si at det er kun innedelens vifte som går og utedelen forblir i ro. Hensikten blir da en fin sirkulasjon av inneluften samtidig som luften filtreres. Strømforbruket i denne funksjonen er normalt mellom 30-40 Watt. Vi anbefaler derfor at du bruker varmepumpen hele året.


Bruker varmepumpen mye strøm i aircondition funksjon?

En moderne varmepumpe har inverterstyrt kompressor. Det vil si at den har flere ”gir” som yter trykk etter temperaturvariasjoner ute. Kompressoren vil av denne grunn variere strømforbruket når temperaturen ute faller, og dermed ikke forbruke mer strøm enn nødvendig. Denne funksjonen virker på samme måte i aircondition innstilling. Som en tommelfingerregel kan man si at strømforbruket ved bruk av aircondition er halvparten av strømforbruket i varmepumpeinnstilling. Husk at i Norge har vi et oppvarmingsbehov i 7-8 av årets 12 måneder og avkjølingsbehov i 1-2 måneder. Det vil uansett være en sparegevinst å bruke varmepumpen hele året!


Hvor ofte bør jeg rengjøre filtrene i innedelen?

Dette er veldig individuelt. Svevestøv finnes overalt og vi anbefaler en rutine mellom hver 14. dag og en gang i måneden. Bruk da gjerne en børste på støvsugeren. Dersom det røkes inne, vaskes filtrene i lunkent oppvaskvann (Zalo).