Feilsøking av varmepumpe

Hvis varmepumpen ikke fungerer riktig. Noen ganger er det lett nok å fikse, noen ganger ikke. Vi anbefaler at du starter med følgende trinn. Hvis ingen av dem fungerer for deg og din varmepumpe, er du velkommen til å kontakte oss. Vi tilbyr service og feilsøking til konkurransedyktige priser.

Varmepumpen gir for lite eller ingen varme

Riktig innstilling på varmepumpen? (varme, auto, kjølig)

Pass på at varmepumpen er satt til varme og ikke auto eller kjølig (kaldt). Hvis varmepumpen er satt til auto, vil den produsere varme eller kulde uavhengig av temperaturen du setter, så prøver den å holde den eksakte temperaturen som er satt. Med innstillingen kulde, får du kaldt.

Se etter sol symbolet på varmepumpen å juster varmen.

Hvilken hastighet har viften?

Noen varmepumper har situasjoner der de jobber ekstra stille med en svært lav hastighet på viften. Hvis hastigheten på viften er lav, er det også vanskelig for viften å transportere varmen rundt i huset.

Sørg for å øke viftehastigheten hvis den er for lav.

Støv i filtrene

Det kan være at varmepumpen er satt til å produsere varme, men det vil ikke varme opp huset effektivt på grunn av tette filtre. Sørg for å støvsuge og vaske filtrene etter instruksjonene i bruksanvisningen.

Over tid samler det seg også et fint støvbelegg i innedelens radiator. Dette skjer selv om støvfiltere er på plass og blir regelmessig rengjort. Se nøye på radiatoren når du har støvfiltrene ute, om det er rent og blankt, eller om det er støv. Belegget er gjennom hele radiatoren, og det er ikke mulig å få vekk alt med støvsuger. Belegget hindrer varmeoverføring fra kjølemedie til luften, og Varmepumpens ytelse blir dårligere og strømforbruket går opp. Da må det tas en vedlikeholdsservice på Varmepumpen, da får den en innvendig rengjøring. Vi anbefaler slik vedlikeholdsservice hvert 2 år. Sjekk ute og innedel grundig, og fjern alt som kan hindre luften.

Utedelen – må ikke tildekkes

For at varmepumpen skal dra nytte av utendørs luftens energi trenger utedelen å være fri for snø og is. Snø og is kan på blokkere luftstrømmen og redusere effekten. Sørg for å børste av snø eller smelt isen med varmt vann.

 

Varmepumpen fungerer ikke i det hele tatt

Varmepumpen mangler strøm?

Start med å undersøke det enkleste, nemlig at varmepumpen har strøm. Hovedbryteren og hovedsikringen må være på og fungere.– Sjekk at kontakten står skikkelig i. Noen kan ha tatt den ut, eller den er ikke blitt satt helt inn igjen.
– Sjekk sikring og jordfeilbryter på den kursen som varmepumpen er koblet til. En enkel test kan være å sette et annet elektrisk apparat i kontakten og se om det virker, f.eks. En lampe. Er kontakten utendørs, bruk kun utstyr som er beregnet for utendørs bruk!

VARMEPUMPEN VIRKER OVER LENGRE PERIODER, MEN SIKRINGEN GÅR.

– Mest sannsynlig jordfeil på strømannlegg. (elektriker må tilkalles).
– Kan være feil med varmekabel/varmestav.

Hvis du slår på en tidtaker/timer?

Hvis du slår på en tidtaker, og angir en tid når varmepumpen begynner å gå, vil den ikke gjøre det før på den tiden. Ta en nærmere titt i bruksanvisningen hvis du trenger hjelp til å finne ut hvordan du kan finne og slå av timerfunksjonen og styr varmepumpen manuelt.

Andre enkle tiltak

Start pumpen ved å trekke ut strømledningen og vent 5 minutter før du setter den inn igjen. Når den er startet, tar det vanligvis 5-10 minutter før du merker noen varme.

Du kan også sette på klimaanlegget i kjølemodus i 10-20 minutter før du setter den på varmedrift

 

 

Er det konstant høy lyd romling fra utedel?

Meld inn feilen. Det er sansynlig at viftemotor i utedel er ødelagt.

 

Er det periodisk støy fra utedel?

Dette er normalt og forekommer gjerne under avriming.

 

Er det konstant høy lyd romling fra utedel?

Meld inn feilen. Det er sansynlig at viftemotor i utedel er ødelagt.

 

Ulyd fra innedel

Sjekk at filteret ikke er tett og eventuelt rengjør dette. Ved periodisk knirking er det som regel forårsaket av sammentrekning og utvidelse av plasten i innedelen. Dette er helt normalt, og kan dessverre ikke unngås, og kommer av temperatur variasjoner. Romling/hyling fra innedelen som er svært høy, er som regel forårsaket av at lager i viftemotor er slitt. Meld inn dette. Ved avrimingen stopper viften på innedelen og da vil man kunne høre gassen gjennom rørene. Dette lyder ofte som damp eller knepp i innedelen. Lyden er helt normal og opphører når varmepumpen starter opp igjen.

 

Vann fra innedel

Drens slange som fører vannet ut når maskinen går på kjøling kan være løs eller tett. Skru av maskinen, eller sett maskinen i varmefunksjon inntil du har fått autorisert personell til å sjekke årsak og eventuelt reparert dette. Maskinen kan kjøres på varme.

 

Varmepumpen stopper i ca 10 minutter en gang i timen

Dette gjør varmepumpen når utetempraturen kommer under ca +5 grader ute. Dette for å fjerne rim/is på utedelen. Dette er helt normalt og det vil komme vann, damp samt at varmepumpen vil støye en del mer.

Har du en for liten varmepumpe er det anbefalt at du bruker tilleggsvarme. Er det fremdeles for dårlig varme melder du dette inn.