Finn riktig varmepumpe

Det er forskjellige måter å optimalisere oppvarmingen på. Vi har laget et verktøy for deg for at du skal finne den optimale løsningen for dine behov. Legg inn dine spesifikasjoner i  kalkulatoren under for å finne hvilken løsning som passer for deg.

Oppvarmingsområde
Nåværende oppvarming
Byggeår
Plantegning
Nødvendig varmeeffekt

Optimal varmeeffekt for det angitte stedet er:

12,4 kW

Når skal du velge en bergvarmepumpe?

Bergvarmevarme er godt egnet for både små rekkehus til store bygninger, og tilbyr en stor besparelse i forbruket. Dette gjør bergvarme til en god investering i en husholdning med et middels til høyt energiforbruk.

Det er også godt å huske på at bergvarme er en dyr løsning, noe som betyr at det tar lengre tid å hente inn investeringen din hvis du har en husholdning med lite forbruk.

Når skal du velge en avtrekksvarmepumpe?

Avtrekksvarmepumper kan monteres i hus som har mekanisk ventilasjon, dvs. kanaler for å ventilere inneluft, og til oppvarming av vann, gulvvarme eller radiatorer. Avtrekksvarmepumper henter nemlig sin varme fra inneluft , dvs. luften går fra huset og må forlate huset i ventilasjonssystemet. Når luften forlater huset har den en temperatur på cirka 20 grader. Den varme luften inneholder mye energi, som avtrekksvarmepumper drar nytte av og konverterer til varme og varmt vann.

Avtrekksvarmepumper er vanlig i hus bygget fra 1980-tallet og utover. Dette er fordi de siste 30 årene har det vært økende krav til byggenes isolasjon for å spare energi. Avtrekksvarmepumper fungere godt i disse husene.

 

 

 

Når skal du velge en luft/luft varmepumpe?

En luft/luft varmepumpe er ideell for de som har direkte strøm og høye energikostnader. Med en lav investering og høy energisparing, er det disse pumpene solgt mest i Norge.

Med dagens luft/luft varmepumper kan du under optimale forhold, spare opp til 65% av oppvarmingskostnadene. 

Når ska du velge en luft-vann varmepumpe?

En luft /vann varmepumpe er egnet til hus som har til oppvarming av vann, dvs. hus med vannbåren varme. Det finnes løsninger for både eneboliger til kommersielle løsninger. Utedelen er ikke stor og tar derfor tar liten plass på tomten.