Zave

Garasje/fritidsbolig

Når du installerer en varmepumpe i garasjen eller i fritidsboligen er det visse egenskaper som er spesielt viktige.

Du trenger en varmepumpe som kan levere konsistent vedlikeholdsvarme og som også er svært pålitelig. Vedlikeholdsvarme sørger for at din garasje eller fritidsbolig holder konstant en temperatur på rundt 10 grader og holder fuktighet og kulde unna. Ekstra bra pumper for nettopp garasjer og fritidsboliger har derfor kontinuerlig vedlikeholdsvarme, for å billig og enkelt kunne varme opp.


Hvis du er langt borte fra fritidsboligen er også påliteligheten av stor betydning. Strømbrudd vil ikke påvirke innstillingene og pumpen skal kunne arbeide problemfritt år etter år. Fjernstyring av pumpen er på grunn av dette utmerket. Da får du rapporter og kan endre innstillingene for pumpen uansett hvor du er.


Vi sier ofte at en god varmepumpe til både garasjen og fritidsboligen er en pumpe som kan beskytte dine kjæreste eiendeler i alle situasjoner. Med luftvarmepumper på denne siden, kan du føle deg trygg på at du reduserer oppvarmingskostnader, kan stille inn vedlikeholdsvarme og få en ekstra pålitelig pumpe som starter selv ved strømbrudd.