Zave

Hva er COP eller effektfaktor?

COP står for Coefficient of Performance. På norsk bruker man ofte også benevningen «virkningsgrad» eller «varmefaktor». COP-verdien står for hvor mange ganger en får igjen forbrukt energi, i dette tilfellet kW. 

Enkelt forklart, hvis varmepumpen varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 4000 W, mens strømforbruket er 1000 W, da er effektfaktoren 4. En varmepumpe med en COP verdi på 4 gir 4 kW varme tilbake for hver kW brukt strøm.