Zave

Hva er SCOP eller årsvarmefaktor?

COP står for Coefficient of Performance. På norsk bruker en gjerne benevningen «virkningsgrad» eller «varmefaktor». COP-verdien står for hvor mange ganger en får igjen forbrukt energi. I dette tilfellet kW. Enkelt sagt, det betyr at en varmepumpe med en COP verdi på 4 gir 4 kW varme tilbake for hver kW brukt strøm.

Når en måler denne verdien på en luftvarmepumpe tar man utgangspunkt i at inneluften er ca. 20 grader og utetemperaturen ca. 7 grader.


SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance. På norsk pleier å bruke begrepene «årlig effektivitet» eller «årsvarmefaktor». Årsvarmefaktoren er en sammenstilling av COP-verdiene over et år, den uttrykker hvor mye varmeenergi anlegget leverer i forhold til hvor mye elektrisk energi det bruker i løpet av et år. SCOP er beregnet ut fra fabrikkdata, i et perfekt anlegg under optimale forhold. I praksis er det vanskelig å oppnå like høy årlig effektivitet, men det viser deg allikevel hva du i beste fall kan forvente. SCOP-verdien finner du på varmepumpens energimerke. 


COP og SCOP viser bare hvor mye du får tilbake for hver kW som er forbrukt, men disse verdiene sier ikke noe om den totale effekten. En varmepumpe med f.eks. en COP-verdi på 8 kan i realiteten generere mindre varme enn en varmepumpe med en COP-verdi på 4. Grunnen til dette er at COP verdien ikke forteller hvor mange kW varmepumpe genererer, bare hvor mye du får tilbake. Derfor bør man også ta hensyn til varmepumpens maksimal effekt og kapasitet.

Hvilke varmepumper har høyest SCOP?
De mest energieffektive varmepumpene finner du her: https://varmepumpeshopen.no/luft-til-luft-varmepumper/toppmodeller