Zave

Hvor lang levetid er det på varmepumper?

Forventet levetid på en luft-til-luft varmepumpe er opptil 12 - 15 år. Med regelmessig service sikrer du en varmepumpe som fungerer godt, år etter år.

Forventet levetid på en varmepumpe er opptil 12 til 15 år. Imidlertid kan varmepumpen vare lenger, og i visse tilfeller vare kortere, avhengig av hvilken belastning den er utsatt for og hvor flink du er til å ta vare på den.


For lengst mulig levetid, er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker.