Zave

Hvor ofte bør jeg ha service på min varmepumpe?

Med regelmessig service sikrer du en varmepumpe som fungerer godt, år etter år.
Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) anbefaler service på varmepumpen annethvert år. Med service sikrer du optimal effektivitet og forlenger levetiden. Hvor hyppig service bør utføres, vil avhenge av hvilken belastning varmepumpen er utsatt for og hvor flink du selv er til å rengjøre ute- og innedelene. Uten service mister varmepumpe ca 10% effekt pr. år (opptil 15% i støvete omgivelser). Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av anlegget både med tanke på ytelse og levetid.