Zave

Hvor skal jeg plassere varmepumpens utedel?

Korrekt plassering av utedelen er avgjørende for problemfri drift. Installatøren vil alltid hjelpe deg med å finne en fornuftig plassering.

Avstand

En luft-til-luft varmepumpe består av én inne- og én utedel som er koblet sammen. Det blir et lukket system der kjølemediet sirkulerer. For mange modeller finnes det både nedre og øvre grense for hvor langt rørstrekk det må være imellom. Ofte er den optimale avstanden rundt 5 meter. Større avstander vil gi en marginal reduksjon i effekten, men vil påvirke installasjonskostnader. 


Drenering

Når varmepumpen går i varmedrift og det er høy luftfuktighet, gjerne når temperaturen er rundt -5/+5, så kondenserer denne fuktigheten seg på varmeveksleren i utedelen. For å kunne fortsette å gi varme, startes avrimingsprosessen. Da smeltes isen og vannet renner bort. Utedelen kan kondensere opptil 10-15 liter i døgnet når det er kaldt ute og mye luftfuktighet. Det er derfor viktig å ha god drenering bort fra huset. Når det er minusgrader ute, vil dette vannet bli til is. Varmepumpen må monteres litt høyere opp fra bakken for at vannet skal kunne renne bort. Spørs område og vær så kan man være nødt til å fjerne isen som dannes under varmepumpen for at vannet alltid skal kunne renne unna. Det er heller ikke en god idé å plassere utedelen ved inngangsdøren da det kan bli veldig glatt.


Beskyttelse

Det er en fordel å beskytte varmepumpens utedel mot vær og vind, slik at den yter bedre og får forlenget levetid. En måte å løse dette på er med et riktig utformet varmepumpehus. Varmepumpehuset beskytter også mot støtskader som snø eller is fra taket. Samtidig er det viktig å ikke redusere lufttilstrømningen til utedelen. Det er ikke en god idé å montere utedel under terasse eller på kaldt loft. Det er veldig store mengder med luft som skal passere gjennom utedelen til enhver tid. Hvis utedelen plasseres i et lukket rom vil det redusere ytelsen og over til vil varmepumpen ha liten eller ingen effekt. Om vinteren bruker varmepumpen opp energien i luften og rommet vil kjøles ned. Om sommeren derimot kan det bli veldig varmt.

Montering bak busker o.l. er heller ikke å foretrekke.


Støy

Det blir litt støy fra varmepumpens utedel, så du bør unngå å plassere den under soveromsvinduer. Tenk også på naboene. 

Utedelen bør ikke festes på en trevegg for det gir fare for vibrasjoner og lydresonans i veggen. Det er bedre å plassere utedelen på et bakkestativ eller med veggfester på grunnmuren. Sørg også for å montere gode vibrasjonsdempere.