Zave

Hvordan feilsøker jeg min varmepumpe?

Det kan oppstå problemer med din varmepumpe, og hvis det skjer er det lett å bli oppgitt. Heldigvis vil de fleste problemene la seg løse igjennom en enkel feilsøking.

Les igjennom manualen du fikk ved kjøpet, og se om du klarer å løse problemet. 


Vi har også en egen nettside om feilsøking, se her for mer informasjon: feilsøking av luft/luft-varmepumpe