Zave

Hvordan fungerer en luft-luft varmepumpe?

Teknologien i en varmepumpe fungerer akkurat på samme måte som i et kjøleskap, bare med motsatt effekt. Varmepumpen henter kald luft utenfra og avgir varm luft inne i boligen.

  • Et kaldt, flytende kjølemiddel med lavt trykk «tar opp» varmen i varmepumpens utendørsenhet hvor kjølemediet fordamper.

  • Utendørsenheten har en kompressor som øker trykket og dermed også gassens temperatur.

  • Den varme gassen ledes inn i varmepumpens innendørsenhet, hvor gassen kondenseres ved hjelp av en luftblåser.

  • Ved kondenseringen avgis varme, og væsken returneres til utendørsenheten hvor trykket reduseres raskt i en strupeventil/innsnevring. Temperaturen på kjølemiddelet minker markant av utetemperaturen.


Varmepumpens oppgave er kort sagt å forflytte varmeenergi.