Zave

Installasjon av luft/luftvarmepumpe og aircondition

Informasjonen på denne siden gjelder installasjon av luft til luft varmepumpe og air condition i eneboliger og rekkehus, for kunder i Norge.

Installasjon av varmepumper er regulert av F-gass-ordningen som kom i 2013. Den krever at installatøren er F-gass-sertifisert og firmaet F-gass-godkjent. Etter 1. september 2013 er det ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. Når du bestiller installasjon i nettbutikken på varmepumpeshopen.no blir du etter kjøpet kontaktet for avtale om installasjonstidspunkt. 


Vedrørende angrerett, les våre kjøps- og leveringsvilkår.   


Standard installasjon
Installatøren kommer til avtalt tid og går deretter gjennom installasjonsprosedyren med deg før installasjonen utføres. Når installasjonen er fullført, må du signere en installasjonsrapport. Dette skjer etter at installatøren har gått gjennom installasjonen, og vist hva han eller hun har gjort.

Dette inngår i standard installasjon:
 • 50 km kjøreavstand fra nærmeste installatør. 
 • Utpakking og visuell kontroll av varmepumpen.
 • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse.
 • Montering av varmepumpens innedel (1 stk) på innsiden av yttervegg.
 • Installasjon av varmepumpens utedel på betongmur 30-120 cm over bakken. 
 • Brakett.
 • Vibrasjonsdempere i gummi.
 • Montering av varmepumpens rørpakke, strøm- og signalkabler.
 • Signalkabel, strømkabel, kjølerør og dreneringsslange mellom utedel og innedel - inntil 4 meter.
 • Tetting av hullgjennomføring i yttervegg.
 • Test av varmepumpen.
 • Grunnleggende instruksjon i bruk av varmepumpen.
 • Strømuttak må være klargjort før installasjonen. Strømuttaket skal være jordet, på egen separat kurs og innen en avstand på 2,5 m. Montøren kan ikke installere strømuttak for deg, men hvis dette ikke er på plass kan varmepumpen kjøres i gang med en skjøteledning. Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel er ikke inkludert i standard montering.


Hva inngår ikke i en standard installasjon?
Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstrakostnadene. Det kan være tilleggsprodukter som vil være relevante for det enkelte installasjons oppdrag, grunnet lokale forhold eller noe du ønsker på bakgrunn av estetiske hensyn. Eventuelle tillegg avtales direkte med montøren, og montøren fakturerer deg direkte etter avsluttet installasjon.

Kostnader som varierer fra husstand til husstand:
 • Installasjon av multisplit varmepumpe med flere innedeler.
 • Høydetillegg hvis utedel settes høyere enn 1,5 meter. Det kommer an på hvor utedelen faktisk skal plasseres, om det er behov for ekstra mann eller utstyr som lift eller stillas.
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelig eller ikke gir nødvendig åpen og fritt rom foran varmepumpen. Da er det ofte behov for stillas eller lift, dette er noe kunden må skaffe og dekke selv.
 • Montering av innedel på et annet sted enn på innervegg bak utedel. F.eks på en ren innervegg.
 • Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak.

Tilleggsprodukter- og tjenester med fastpris:
 • Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming: 1495,- 
 • PVC Bend starter: 205,-
 • PVC kanaler per meter: 205,- 
 • Boring gjennom murvegg: 999,- 
 • Kjerneboring gjennom betong/teglstein: 3500,-
 • Ekstra rør og signal-/strømkabel: 550,- kr/m
 • Ekstra kjølemedium (grunnet lange rørstrekk): 5-6,-
 • Trollflex veggjennomføring: 490,-
 • Tilslutningskabel 3 meter: 180,-
 • Tilslutningskabel 7 meter: 360,-
 • Markkonsoll: 1590,-
 • Spesialbrakett for montering på lav murvegg: 785,-
 • Veggterminal: 109,-
 • 90° Bend: 135,-
 • Montering av varmepumpehus: 5915,-
 • Montering av varmepumpetak: 422.5,-
 • Kjøretillegg for strekning utover 50 km en vei: 31.25 kr/km. (f.eks.: 60 km fra montøren til kunde = 10 km i kjøretillegg med 31.25 kr/km = 312.50 kr)

Viktig – les gjennom forutsetningene under
 • En grunnleggende forutsetning for en god jobb er at varmepumpen er på plass når installatøren kommer.
 • Kunden eller annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for installasjonen.
 • Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.
 • Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten
 • Utedelen monteres på betongmur 30 cm til 120 cm over bakken. Dersom kunden ønsker å få installert på trevegg kan dette medføre vibrasjoner/lyd som ikke vil være grunnlag for reklamasjon.
 • Dersom kunden ønsker å montere varmepumpen på markkonsoll på bakke, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer.
 • Nødvendig strømuttak må være klargjort av kunden før installasjonstidspunktet. Strømuttak skal være jordet på egen separat kurs. Varmepumpemontører er ikke elektrikere og kan ikke installere strømuttak for deg.
 • Kunden må gi montør nødvendig byggteknisk informasjon som spesifiserer lokalisering av vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med hulltaking og festepunkter for installasjonen.
 • Installasjonen skal gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom kunden ønsker varmepumpen montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle.
 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, osv.
 • Dersom boligen er av en type "tett hus" (TEK standard) må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en autorisert byggmester.
 • Installasjonen må avbestilles senest innen 48 timer før avtalt tid for montering, ellers tilkommer gebyr for avbrutt montering.
Lignende artikler
Installasjon av luft/luftvarmepumpe og aircondition