Zave

Installasjon av din luft-luft varmepumpe

Etter 1. september 2013 er det ulovlig å installere varmepumpen selv. Myndighetene stiller strenge krav til de som installerer varmepumper ー både firmaet og montøren må ha F-gass sertifikat. Forsikringsselskapet krever godkjent installasjon ved skade, samt at installasjon av ufaglærte fører til bortfall av produktgarantien. Når du kjøper installasjon av varmepumpe hos oss, er du i trygge hender.

Standard installasjon

På lager
 • 50 km kjøreavstand fra nærmeste installatør.
 • Utpakking og visuell kontroll av varmepumpen
 • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse (ikke "tett hus")
 • Montering av varmepumpens innedel (1 stk) på innsiden av yttervegg
 • Installasjon av varmepumpens utedel på betongmur 30-120 cm over bakken
 • Brakett
 • Vibrasjonsdempere i gummi
 • Montering av varmepumpens rørpakke, strøm- og signalkabler
 • Signalkabel, strømkabel, kjølerør og dreneringsslange mellom utedel og innedel - inntil 4 meter
 • Tetting av hullgjennomføring i yttervegg
 • Test av varmepumpen
 • Grunnleggende instruksjon i bruk av varmepumpen
 • Strømuttak må være klargjort før installasjonen. Strømuttaket skal være jordet, på egen separat kurs og innen en avstand på 2,5 m. Montøren kan ikke installere strømuttak for deg, men hvis dette ikke er på plass kan varmepumpen kjøres i gang med en skjøteledning. Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel er ikke inkludert i standard montering.
Pris6 399 kr
Eller fra116 krPer månedLes mer
1
Oversikt
Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstrakostnadene. Det kan være tilleggsprodukter som vil være relevante for det enkelte installasjons oppdrag, grunnet lokale forhold eller noe du ønsker på bakgrunn av estetiske hensyn. Eventuelle tillegg avtales direkte med montøren, og montøren fakturerer deg direkte etter avsluttet installasjon.

Tilleggsprodukter- og tjenester med fastpris:

 • Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming: 1599,- 
 • PVC Bend starter: 240,-
 • PVC kanaler per meter: 240,- 
 • Boring gjennom murvegg: 1.067,- 
 • Kjerneboring gjennom betong/teglstein: 3737,50
 • Ekstra rør og signal-/strømkabel: 587,50 kr/m
 • Ekstra kjølemedium (grunnet lange rørstrekk): 5-6,- per gr
 • Trollflex veggjennomføring: 490,-
 • Tilslutningskabel 3 meter: 180,-
 • Tilslutningskabel 7 meter: 360,-
 • Markkonsoll: 1590,-
 • Spesialbrakett for montering på lav murvegg: 785,-
 • Veggterminal: 109,-
 • 90° Bend: 144,-
 • Montering av varmepumpehus: 610,-
 • Montering av varmepumpetak: 437,50
 • Kjøretillegg for strekning utover 50 km en vei: 33,75 kr/km. (f.eks.: 60 km fra montøren til kunde = 10 km i kjøretillegg med 33,75 kr/km = 337,50)
Kostnader som varierer fra husstand til husstand:

 • Installasjon av multisplit varmepumpe med flere innedeler.
 • Høydetillegg hvis utedel settes høyere enn 1,5 meter. Det kommer an på hvor utedelen faktisk skal plasseres, om det er behov for ekstra mann eller utstyr som lift eller stillas.
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelig eller ikke gir nødvendig åpen og fritt rom foran varmepumpen. Da er det ofte behov for stillas eller lift, dette er noe kunden må skaffe og dekke selv.
 • Montering av innedel på et annet sted enn på innervegg bak utedel. F.eks på en ren innervegg.
 • Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak.

Oversikt
Hva inngår ikke i en standard installasjon?

Dersom det er behov for å gjøre noe som er utenfor standard så kan vår montør ordne det. Det er viktig at du og montøren er enige på forhånd om ekstrakostnadene. Det kan være tilleggsprodukter som vil være relevante for det enkelte installasjons oppdrag, grunnet lokale forhold eller noe du ønsker på bakgrunn av estetiske hensyn. Eventuelle tillegg avtales direkte med montøren, og montøren fakturerer deg direkte etter avsluttet installasjon.

Tilleggsprodukter- og tjenester med fastpris:

 • Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming: 1599,- 
 • PVC Bend starter: 240,-
 • PVC kanaler per meter: 240,- 
 • Boring gjennom murvegg: 1.067,- 
 • Kjerneboring gjennom betong/teglstein: 3737,50
 • Ekstra rør og signal-/strømkabel: 587,50 kr/m
 • Ekstra kjølemedium (grunnet lange rørstrekk): 5-6,- per gr
 • Trollflex veggjennomføring: 490,-
 • Tilslutningskabel 3 meter: 180,-
 • Tilslutningskabel 7 meter: 360,-
 • Markkonsoll: 1590,-
 • Spesialbrakett for montering på lav murvegg: 785,-
 • Veggterminal: 109,-
 • 90° Bend: 144,-
 • Montering av varmepumpehus: 610,-
 • Montering av varmepumpetak: 437,50
 • Kjøretillegg for strekning utover 50 km en vei: 33,75 kr/km. (f.eks.: 60 km fra montøren til kunde = 10 km i kjøretillegg med 33,75 kr/km = 337,50)
Kostnader som varierer fra husstand til husstand:

 • Installasjon av multisplit varmepumpe med flere innedeler.
 • Høydetillegg hvis utedel settes høyere enn 1,5 meter. Det kommer an på hvor utedelen faktisk skal plasseres, om det er behov for ekstra mann eller utstyr som lift eller stillas.
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelig eller ikke gir nødvendig åpen og fritt rom foran varmepumpen. Da er det ofte behov for stillas eller lift, dette er noe kunden må skaffe og dekke selv.
 • Montering av innedel på et annet sted enn på innervegg bak utedel. F.eks på en ren innervegg.
 • Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak.