Zave

Kan jeg bruke varmepumpe til kjøling?

Svaret er - ja.

Alle varmepumpene vi selger - og nesten alle dagens luftvarmepumper på markedet - kan også brukes til kjøling. Når man setter varmepumpen i kjølemodus ved å trykke på COOL-knappen på fjernkontrollen, snur man prosessen slik at det avgis kjølig luft fra innedelen. Nedkjøling ved hjelp av en varmepumpe er ganske økonomisk ettersom temperaturforskjellen inne og ute er heller liten. 


For effektiv nedkjøling er tommelfingerregelen at man trenger 100W/kvm kjølekapasitet. Kjøleeffekten på en Panasonic HZ25XKE er 2,5 kW, det vil si at i teorien skal den klare å kjøle ned et areal på 25 kvm. Hvis det er kun noen få grader du ønsker å senke temperaturen, så vil den som regel klare et større areal enn det.