Zave

Kan luft-vann varmepumpen varme både huset og varmtvannet man bruker?

Ja, luft-vann varmepumpen kan brukes til begge deler, med forskjellig temperatur på oppvarming (f.eks. 35°C) og forbruksvann (f.eks. 55°C). Man monterer da inn en 3-veis ventil som luft-vann varmepumpen styrer vannstrømmen til tank eller oppvarming.