Zave

Kan man kjøpe varmepumpe uten installasjon?

Ja, det er valgfritt om du vil bestille installasjon gjennom oss, men du må dokumentere at installasjonen skal utføres av sertifisert bedrift.

Selve installasjonen er minst like viktig som varmepumpen; installasjonen må utføres av en autorisert F-gass godkjent installatør for at reklamasjonsretten og produsentens garanti skal være gyldig.


Installasjon av varmepumper er regulert av F-gass-ordningen som kom i 2013. Den krever at installatøren er F-gass-sertifisert og firmaet F-gass-godkjent. 

Det er ikke lovlig å montere varmepumpe uten F-gass sertifikat. Varmepumper skal bare selges til kunder som kan dokumentere at installasjonen skal utføres av sertifisert bedrift. 


Det betyr at før vi kan behandle et kjøp av varmepumpe uten installasjon, må du som kunde sende inn et akseptert tilbud, eller lignende avtale med en sertifisert bedrift som skal installere anlegget til post@zave.no. Det trenger ikke være noe avansert, det kan være for eksempel en bekreftelse på SMS fra deg til montøren, eller du kan videresende mailen til montøren der du har takket ja til installasjon. Men det må foreligge nødvendig dokumentasjon med en godkjent installatør før vi effektuerer bestillingen.


Du kan lese mer fra Miljødirektoratets nettside: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-naringsliv/f-gasser/kjop-og-salg/