Zave

Luft-luft varmepumpe

På denne siden vil du finne ofte stilte spørsmål om luft-luft varmepumper.

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt, kan du klikke her for å spørre en ekspert.

 

Passer varmepumpe hjemme hos meg?


En varmepumpe kan faktisk monteres i de fleste hjem i alt fra eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus. Likevel er det flere ting man bør tenke over før kjøp av en varmepumpe.

 • Innedelen bør plasseres sentralt i huset for å få til en best mulig spredning av varmen.
 • Utedelen bør helst plasseres på en vegg, betong/lecavegg eller egnet fundament. Husk også å ta hensyn til kondensvannet som renner ut.
 • Avstand mellom innedel og utedel bør være min  2 til 3 meter.
 • Innedel bør plasseres minimum 15 cm fra tak/vinduskarm.
 • Avstand fra utblåsing på innedel til sittegrupper bør være tre meter eller mer.
 • Avstand fra innedel til TV/Radio skal være mer enn en meter.
 • Om kjøling er viktig om sommeren bør innerdelen plasseres høyt på veggen.


Bolig 


En dårlig isolert bolig vil stille andre krav enn en bolig som er velisolert. I tillegg vil ting som størrelse på boligen og planløsning også spille inn. Dersom etasjen i stor grad er preget av åpne løsninger vil du trenge en mindre kraftig varmepumpe, enn mer oppdelte boliger. Dermed vil hvorvidt det lønner seg med én kraftig pumpe, eller to mindre kraftige modeller variere fra bolig til bolig.

Med andre ord vil en leilighet kreve mindre av varmepumpen enn hva en enebolig krever. For noen boliger med to etasjer kan det være hensiktsmessig å velge en luft-til-luft-varmepumpe med trappefunksjon. Da plasserer du varmepumpen i en egnet trappesjakt, så kan det delte luftspjeldet sende varmen to steder samtidig. Det er ikke alle boliger dette vil være et alternativ, da noen trappesjakter ikke gjør det mulig å fordele varmen både rett frem og ned.


Hvor bør varmepumpens komponenter plasseres?


Innendørsenheten bør plasseres høyt på en vegg, minst 6-10 cm fra taket og i sentrum av huset. Fortrinnsvis i et stort rom uten hindringer for luftstrømmen.

Utedelen må ikke plasseres nærmere enn 40 cm fra bakken, fordi den avgir mye kondens som om vinteren kan fryse. Det må ikke være noe som hindrer luftstrømmen heller.

 

Finne riktig  varmepumpe for din bolig


Lurer du hvilken varmepumpe du bør velge for din bolig? eller du lurer på hvor kraftig varmepumpe du trenger?da kan du ringe oss på tlf 48327000 så vil en av våre eksperter på varmepumper hjelpe deg med å finne ditt oppvarmingsbehov i forhold til størrelsen på din bolig,alder og klima der du bor. Du kan også lese mer om tester og anbefalinger av varmepumper i denne linken: https://www.bestitestguiden.com/tester-pa-beste/varmepumpe.html


Hvordan fungerer en luft-luft varmepumpe?

 • Et kaldt, flytende kjølemiddel med lavt trykk «tar opp» varmen i varmepumpens utendørsenhet hvor kjølemediet fordamper.
 • Utendørsenheten har en kompressor som øker trykket og dermed også gassens temperatur.
 • Den varme gassen ledes inn i varmepumpens innendørsenhet, hvor gassen kondenseres ved hjelp av en luftblåser.
 • Ved kondenseringen avgis varme, og væsken returneres til utendørsenheten hvor trykket reduseres raskt i en strupeventil/innsnevring. Temperaturen på kjølemiddelet minker markant av utetemperaturen.


Varmepumpens oppgave er kort sagt å forflytte varmeenergi.


Kan jeg produsere kald luft med min luft-luft varmepumpe?


Ja Aircondition er tilgjengelig som en funksjon i nesten alle av dagens luft/luft-varmepumper på markedet.


Fungerer luft til luft varmepumpe selv når det er minusgrader?


Ja Alle våre varmepumper fungerer for Norges tidvis lave temperaturer, og mange modeller gir uendret varmekapasitet ned til -15° C, og hvor de fortsatt gir fra seg varme helt ned til -25° C.

Hvis temperaturen faller under -25° C, anbefaler vi at luft/luft-varmepumper blir slått av for ikke å jobbe i for høy fart over for lang tid. Noen nye modeller kan håndtere temperaturer ned til -35° C.

 

Familiemedlem med luftveisproblem


Jeg er eller har familiemedlem som har luftveisproblem. Er det da uheldig å ha varmepumpe?

En varmepumpe har til hensikt i å distribuere temperatur via luft i bevegelse. Denne bevegelsen skaper en tilstand, som for mange med luftveisproblemer, kan virke behagelig. Det verste er luft som står helt i ro uten at støv kan filtreres (ref. til andre oppvarmingsformer).

 

Bruk av andre oppvarmingsformer i tillegg


Kan jeg bruke andre oppvarmingsformer som for eksempel vedfyring sammen med varmepumpen?Du kan kombinere ulike oppvarmingsformer. Dersom temperaturen i rommet øker mer en innstilt temperatur (inntil 3Co) på varmepumpen, vil bare viften på innedelen gå og sirkulere luften i rommet.


Er luft/luft varmepumpe er et godt alternativ fra et økonomisk ståsted?


Det avhenger av hvor mye av byggets oppvarming luft/luft varmepumpen skal stå for.

En tommelfingerregel er at ca 60% av strømutgiftene i en bolig går til oppvarming. Og at man med varmepumpe kan redusere disse utgiftene med 60%.

Et eksempel: Bruker man 20.000 kilowatt timer i året, vil ca 12.000 av disse timene gå til oppvarming. Og disse kan altså reduseres med 60% eller 7200 kw/t. Og med en strømpris (inkl. avgifter) på 1 krone, så kan du spare 7200 kroner pr år med varmepumpe.

https://www.dinside.no/bolig/varmepumpekalkulatoren/60372311

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/varmepumper/luft-til-luft-varmepumpe/

 

Det finnes flere ulike varmepumper på markedet,luft/luft varmepumpe er mest brukt til oppvarming i Norge.


Luft/luft varmepumpe
En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften gjennom innedelen av varmepumpen. Samtidig vil filtre i innedelen rense luften for støv og partikler.

Luft/vann varmepumpe
En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiator. Fordelen med vannbårent distribusjonssystem er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur.


Jordvarmepumpe
En jordvarmepumpe utnytter den lagrede solenergien i bakken, og avgir varmen inne i boligen med et vannbårent distribusjonssystem. En slange som er mellom 150 og 400 meter graves ned på ca. 1 meter dypde


Bergvarmevarmepumpe
En bergvarmepumpe henter varme fra grunnfjellet og avgir denne med et vannbårent distribusjonssystem. Et borehull har normalt en dypde på 60 – 200 meter avhengig av energibehov.


Sjøvannsvarmepumpe
En sjøvannsvarmepumpe henter varme fra sjøvann og avgir denne inne i boligen med et vannbårent distribusjonssystem. Sjøvann på en viss dypde holder tilnærmet lik temperatur hele året


Grunnvannsvarmepumpe
I et varmepumpesystem med grunnvann pumper man grunnvann opp til en varmeveksler hvor man henter ut varmen. En grunnsvannsvarmepumpe forutsetter at det er tilstrekkelige mengder grunnvann tilgjengelig.


Avtrekksvarmepumpe
En avtrekksvarmepumpe henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken. Denne varmen kan benyttes til forvarming av tilluft og oppvarming av tappevann.

Kilde: NOVAP


Pris på varmepumpe og installasjon til privatbolig:
Luft-til-luft–varmepumpe (1 innedel):15 000 – 30 000 kr
Luft-til-vann–varmepumpe:120 000 kr eller mer
Bergvarmepumpe og energibrønn220 000 kr eller mer
Jordvarmepumpe170 000 – 250 000 kr
Tappevannsvarmepumpe20 000 – 40 000 kr

 

Se vår nettside for installasjon av varmepumpe Installasjon av luft/luft-varmepumpe og aircondition


Bråker luft/luft-varmepumper mye?


Takket være moderne og høyt utviklete kompressorer i dagens varmepumper gjør fraværet av vibrasjoner at lydnivået er lavt. Dagens varmepumper lager mye mindre støy enn for noen år siden. Toppmodellene i dag har et støynivå som ligger under 20 decibel. Dette er ekstremt lavt. Et kjøleskap har feks et støynivå på rundt 40 dB. Det er svært sjelden at kunder i dag reagerer på støy fra en varmepumpe..


Hva betyr inverter for noe?


En varmepumpe med inverterteknikk betyr at kompressoren i varmepumpen kontinuerlig tilpasser farten på viften etter husets eksisterende varmebehov. Det betyr at den ikke bruker mer energi enn nødvendig, og at temperaturen er mer jevn.


Blir innendørsluften bedre med en luft/luft-varmepumpe?


Ja Takket være det avanserte filtreringssystemet fanges såvel støv som allergener, virus og bakterier opp. Mange allergikere opplever mindre ubehag når de installert en luft til luft varmepumpe.


Hva er SCOP/COP verdi?


COP-verdien, eller effektivitet, illustrerer forholdet mellom inngangs- og utgangseffekt under visse værforhold; ved 7° C utvendig temperatur og 20° C innvendig temperatur. Dess høyere COP-verdi dess bedre er effektiviteten.

COP står for Coefficient of Performance. På norsk bruker en gjerne benevningen «virkningsgrad» eller «varmefaktor». COP-verdien står for hvor mange ganger en får igjen forbrukt energi. I dette tilfelle kW. Enkelt sagt, det betyr at en varmepumpe med en COP verdi på 4 gir 4 kW tilbake for hver kW brukt.

Når en måler denne verdien på en luftvarmepumpe tar man utgangspunkt i at inneluften er ca. 20 grader og utetemperaturen ca. 7 grader.

SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance. I dette tilfellet kan du beregne verdien for en hel sesong. Så det er en sammenstilling av COP-verdiene over et år. På norsk pleier å bruke begrepene «årlig effektivitet» eller «årsvarmefaktor».


Trenger jeg å vedlikeholde varmepumpen?


Fordi støv og partikler samles i varmepumpefilteret bør, og kan du, rense filtrene regelmessig. Det anbefales å ta ut filtrene og støvsuge dem 1-2 ganger i måneden.

Derimot er det partikler som sitter fast i selve varmepumpen som du ikke kommer til. Dette kan forårsake bakterievekst og redusert luftstrømmen ,vi anbefaler en service etter 2 års bruk.

I Norge har vi som kjent norsk forbrukerkjøpslov som gir 5 års reklamasjon på produkter som det er rimelig å regne med at skal vare i 5 år eller mer. Dette gjelder i høyeste grad varmepumpen. Det mange glemmer er at reklamasjon kun dekkes dersom feilen som har oppstått skyldes en svakhet ved produktet som var der da produktet ble kjøpt.

Dette betyr med andre ord at; feil som følge av dårlig vedlikehold og unødvendig slitasje, ikke dekkes av reklamasjonen. Med jevnlig vedlikehold, som inngår i en serviceavtale, har du alt på det. I tillegg garanterer vi at anlegget får en lengre levetid.

Alt dette gjør at vi på det sterkeste anbefaler jevnlig service og vedlikehold. Dette er en billig forsikring!

Dersom dere har spørsmål eller andre henvendelser ang. akkurat din varmepumpe, ta kontakt med oss for råd og veiledning.

Post@varmepumpeshopen.no TLF : 48327000


Hvordan feilsøker jeg min luft til luft varmepumpe?


Vi har en egen nettside om feilsøking. Besøk den for mer informasjon: feilsøking av luft/luft-varmepumpe (åpnes i ny fane)


Får jeg med innstalleringsmateriell hvis jeg kjøper en varmepumpe uten installasjon?


Når du kjøper bare selve luft/luft-varmepumpen får du ikke med installasjons materialer. Installasjonsmateriell er inkludert i kjøp av installasjon.

Lignende artikler
Luft-luft varmepumpe