Zave

Reklamasjon

Ved kjøp av varmepumpen fra Zave Norge er du sikret 5 år reklamasjonsrett iht norsk forbrukerkjøpslov. Dette forutsetter at din varmepumpe er installert av F-gass sertifisert installatør. Reklamasjoner på varmepumper, som ikke er montert av en autorisert montør, vil bli avvist. Ved eventuell henvendelse til oss angående reklamasjon/service på din varmepumpe, ber vi deg derfor om å oppgi installatørens F-gass sertifiserings nummer. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved problemer som skyldes feilaktig installasjon eller bruk av varmepumpen, manglende vedlikehold eller tilsyn ifølge instruksjoner i brukermanual, eller reparasjon utført av usertifisert personell og/eller ved bruk av uoriginale deler.

Det kan oppstå problem med din varmepumpe, og hvis det skjer er det lett å bli oppgitt. Heldigvis vil de fleste problemene la seg løse igjennom en enkel feilsøking. Les igjennom manualen du fikk ved kjøpet, og se om du klarer å løse problemet. Om du ikke lykkes er du velkommen til å kontakte oss.

Dette gjelder ved reklamasjon:
- Du kan reklamere på en vare inntil 5 år fra du mottok varen.
- Reklamer på varen så snart du oppdaget feilen.

Ved en reklamasjon kan du kreve:
- Få varen reparert
- Få en ny vare
- Få avslag på prisen
- Heve kjøpet
- Holde igjen på betalingen
- Kreve erstatning

Du kan ikke kreve alt på en gang. I første omgang forsøker vi å reparere varen eller utbedre installasjonen. Går ikke dette, vil vi levere en ny vare. For å kunne heve kjøpet og få dine penger tilbake må feilen anses som vesentlig. For å ha rett til å kunne kreve erstatning må feilen ha vært av en slik art at det har medført ekstra kostnader og tap for deg. Husk å ta vare på alle dine kvitteringer.

Zave AS er en nettbutikk og er derfor ikke ansvarlig for valg som kundene gjør i forhold til valg av størrelse på varmepumpe eller hvilken modell kunden velger. Zave AS vil kunne gi råd på generell basis. Disse rådene tar ikke hensyn til lokale forhold som Zave AS ikke er kjent med, slik som hvor godt isolert et bygg er, vindusflater ol. Er kunden i tvil om hvor stor kapasitet han trenger til oppvarming eller kjøling, oppfordres kunden å henvende seg til lokale firma som kan gi råd i slike spørsmål. Zave AS kan ikke holdes ansvarlig for om kunden velger feil varmepumpe i forhold til behovet som kunden har. Dette gjelder både feil ytelse eller feil modell av andre grunner (funksjoner ol). Dette er heller ikke å anse som en mangel ved produktet og kan derfor ikke gi grunnlag for heving av kjøpet.

Zave følger norsk forbrukerkjøpslov ved en eventuell tvist.

Kontakt oss på e-mail post@zave.no og/eller telefon 40 88 24 79 med informasjon om din reklamasjon. Tenk på at skriftlige reklamasjoner er lettere å kunne bevise og henvise til.

Tilbakebetaling skjer på samme måte som ved kjøpet. Hele beløpet blir refundert, inklusive frakt og mva. Ved anger dekker kjøper de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.