Zave

Service og vedlikehold av varmepumpe

Det kan være flere årsaker til at varmepumpe(r) ikke leverer i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. Men de mest vanlige årsaker er at:
  • Varmepumpen har ikke hatt service på en lang tid (mer en 2- 3 år)
  • For lite gass/kjølemedium på anlegget.


Uten service mister varmepumpe ca 10% effekt pr. år (opptil 15% i støvete omgivelser), og tapet merkes best på kalde dager. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid.


Varmepumpe service inneholder :

  • Visuell kontroll av anlegget.
  • Fullstendig rens av innedelen.
  • Lekkasjekontroll av anlegget.
  • Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk evt. for lite fylling.
  • Rens av utvendig radiator (om nødvendig).


Pris- kr 1590,– inkl. MvaHusk serviceavtale


Har du ikke serviceavtale på din varmepumpe allerede, er dette noe vi anbefaler å bestille av oss. På denne måten vil du få en profesjonell periodisk sjekk, og bli kontaktet når tiden er inne for ny service.

 

Fra 1. september 2013 blir det krav om at alle som skal installere, demontere eller reparere i kjølesystemene på en varmepumpe, må ha en spesiell sertifisering, under navnet F-gass sertifisering.

De nye reglene er del av en EU-forordning som nå implementeres i Norge. Målet med forordningen er å redusere utslippet av F-gass, eller HFK-gasser (fluorforbindelser).