Zave

Trenger jeg å vedlikeholde varmepumpen?

Forventet levetid på en luft-til-luft varmepumpe er opptil 12 - 15 år. For å få lang levetid på pumpen er det viktig å ha service på den med jevne mellomrom, omtrent som med bilen.

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) anbefaler service på varmepumpen annethvert år. Med service sikrer du optimal effektivitet og forlenger levetiden. Hvor hyppig service bør utføres, vil avhenge av hvilken belastning varmepumpen er utsatt for og hvor flink du selv er til å rengjøre ute- og innedelene.


Filtrene i innedelen burde renses regelmessig, omtrent 1-2 ganger i måneden. Om filtrene er skitne får anlegget redusert varmeeffekt og høyere energiforbruk enn nødvendig. Instruksjoner på hvordan du rengjør filtre i din varmepumpe finner du i brukermanualen. 


Man må også huske på å kontrollere utedelen regelmessig, gjennom hele året. Utedelen må være fri for løv, beplantning, snø, osv. 


I henhold til Norsk forbrukerkjøpslov er det 5 års reklamasjonsfrist på produkter som er ment til å vare lengre enn 5 år. Det mange glemmer er at reklamasjon kun dekker feil som skyldes en svakhet ved produktet. Dette betyr med andre ord at feil som følge av dårlig vedlikehold og unødvendig slitasje, ikke dekkes av reklamasjonen.


Alt dette gjør at vi på det sterkeste anbefaler jevnlig service og vedlikehold. Dette er en billig forsikring!